Spelregels
voor het gebruik van het puzzeltjesgastenboek

home


Puzzeltjesgastenboek, voor elk wat wils
Het puzzeltjesgastenboek is bedoeld voor het plaatsen van sudoku-variaties, codepuzzels, cijferpuzzels, logische problemen, zoekpuzzels etc, kortom puzzeltjes en puzzels, die niet in een van de andere JCS gastenboeken thuishoren. En voor het oplossen natuurlijk. Er zijn geen regels voor soort puzzel of moeilijkheidsgraad, dus iedereen is van harte uitgenodigd mee te doen.

Vanwege de hoeveelheid en variatie aan puzzels is het noodzakelijk wat meer orde te houden dan u elders op JCS gewend bent. Voor langdurig napraten over een puzzel of andere onderonsjes is weinig plek. Dat soort gesprekken kunt u het best via onderlinge e-mail voeren.

Inloggen
Voor het plaatsen van een bericht moet u ingelogd zijn. De eerste keer moet u een account aanmaken.
 

Berichtcode (P,H,O,S,XX)
Dit veld is verplicht en nodig voor de zoekfunctie.
P Puzzel Puzzels dienen van eigen makelij te zijn of, bij overname van derden, vergezeld te gaan van een bronvermelding. Uiteraard zijn verwijzingen naar een andere puzzel(site) welkom; dan plaatst u de link en uw commentaar in een XX bericht.

Om de variatie groot te houden en iedereen de ruimte te geven dient tussen twee puzzels van dezelfde maker ten minste 1 rustdag te zitten. Voor series die een dagelijks ritme vereisen, is ruimte, mits niet te langdurend.

Vink bij het plaatsen van een puzzel “e-mailadres weergeven bij bericht” aan.

Vermeld steeds een inzendtermijn of datum waarop u de oplossing publiceert. Om ook de af- en- toe- bezoekers een kans te geven is de inzendtermijn ten minste 3 dagen, vanwege de hoge omloopsnelheid niet langer dan 10 dagen.
H Hint Om het overzichtelijk te houden en om de weggeefgraad te bewaken worden hints / aanvullingen alleen door de maker van de puzzel geplaatst
O Oplossing De maker plaatst de oplossing samen met de namen van de oplossers. Let erop, dat u niet eerder plaatst dan aangegeven. Er bijna uit zijn, en zien dat de oplossing er al staat, kan erg frustrerend zijn.

Houd s.v.p. rekening met het werk van onze scoremeester Wim Brinkhorst en noem de namen van de oplossers in een aparte alinea.
S Scores Voor de puzzeltjespagina wordt een scorelijst bijgehouden door Wim Brinkhorst. Aan het eind van elke maand publiceert hij de namen van makers en aantal puzzels en de namen en aantallen goede oplossers. Wie hier niet genoemd wil worden kan dit melden bij Wim .
XX   Gebruik steeds XX voor berichten van algemene aard. Zo zijn deze berichten eenvoudig met de zoekfunctie terug te vinden
 
Puzzelcode
Dit veld is verplicht. Geef uw puzzel een code die eindigt op een opvolgend nummer, bijv. F1, F2, F3, etc... De zoekfunctie is aangepast om ook in dit veld te kunnen zoeken. Zo kunt u oplossingen en puzzel naast (onder) elkaar op het scherm bekijken.
 
Insturen
Het insturen van oplossingen doet u via e-mail door op de naam van de maker te klikken (hiervoor moet u zijn ingelogd). Wilt u niet als oplosser genoemd worden, vermeld dit dan.
 
Moderator
Dit gastenboek kent een moderator. Beslissingen van de moderator zijn bindend.
 
Tot slot
Een regel die ook in de praktijk meestal vanzelfsprekend is: GEEN onderlinge onenigheden of onheus taalgebruik. JCS behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen, (en wanneer een puzzelaar daar om vraagt) berichten uit de gastenboeken te verwijderen of aan te passen.
 

  
 

 

naar boven
 


Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriendelijk bruisend
Neerlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand: (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland (2x)