home


SPELREGELS EN TIPS

voor het gebruik van het puzzeltjesgastenboek

 
Het Puzzeltjesgastenboek.
Iedereen die graag eens een puzzel wil voorleggen aan medepuzzelaars, maar geen huiscryptogram kan of wil maken, is welkom om hier haar of zijn creatie te plaatsen.
Er zijn geen regels voor het soort puzzel, het formaat en/of de moeilijkheidsgraad. Zo zijn hier o.a. sudoko-varianten, logische raadsels, lijstjes om aan te vullen of in de juiste volgorde te zetten, getal- en rekenpuzzels, anagrampuzzels, paardensprongpuzzels, invulpuzzels op rijm, schuifpuzzels, en diverse rebuscryptogramvarianten de revue gepasseerd. Kortom, iedereen kan meedoen en nieuwe ‘probeersels’ zijn zeer welkom. Een uitzondering vormen puzzels, die al een eigen rubriek hebben binnen JCS, bijvoorbeeld zoekplaten, die alle een plek hebben in de rubriek Zoeksnor ; u kunt daar natuurlijk wel aanbieden het team te versterken.

Regels en Tips.
Vanwege het karakter van het puzzeltjesgastenboek, met meerdere puzzels die tegelijk actief zijn,  kan het al snel onoverzichtelijk worden. Om dit te voorkomen, gelden hier wat extra regels.

Berichtcode (P,H,O,S,XX): een verplicht veld bij het plaatsen van berichten. Hiermee wordt het doorzoeken van het gastenboek vereenvoudigd.

Het plaatsen van een Puzzel (berichtcode [P]).
• De puzzel dient van eigen makelij te zijn.
• Om iedereen de ruimte te geven en het aanbod enigszins te spreiden, houdt u ten minste een dag ruimte tussen opeenvolgende      puzzels. Voor puzzelseries die een evenement “volgen”, bijv. rond de Tour de France, wordt een uitzondering gemaakt.
• U vinkt [e-mailadres weergeven bij bericht] aan, voor het insturen van de oplossing.
• U geeft de puzzel een unieke Puzzelcode (verplicht veld). Deze bestaat uit een persoonlijke voorloopcode van een aantal letters, gevolgd door een – per puzzel oplopend – nummer.
JZ088 bijvoorbeeld, is het 88e puzzeltje van Jan Zweers.
• U vermeldt de inzendtermijn, waarbinnen men de oplossing kan insturen. Om ook diegenen die niet dagelijks de site bezoeken, een kans te geven mee te doen is deze ten minste drie dagen.
** TIP: indien u puzzels plaatst waarin u van een in te vullen tekst het aantal tekens wilt aangeven, gebruik dan • (ALT+7) en laat er evt. spaties tussen: Bijv. A • • • • • K • • ; dit is beter leesbaar dan A.....K.., AxxxxxKxx of A?????K??. U kunt dit eventueel afwisselen met ○ (ALT+9) voor extra informatie, zie als voorbeeld puzzel HA10 van Hans Allart: hier markeren de • de kolommen waarin verticale oplossingen ontstaan.
** TIP: In het gastenboek kan uitsluitend tekst worden geplaatst. Wilt u toch een diagram, plaatjes e.d. gebruiken, plaats de puzzel dan op een (eigen) externe pagina. Bij het bericht kunt de link dan toevoegen. Vermeld in uw bericht in elk geval de inzendtermijn.

Het geven van Hints (berichtcode [H]).
• Omwille van de overzichtelijkheid worden uitsluitend door de puzzelmaker zelf hints of aanvullingen gegeven. Het onderling uitwisselen van hints, of vragen aan de maker, kan per e-mail.

Insturen.
Het insturen van oplossingen doet u via e-mail door op de naam van de maker te klikken (De link – herkenbaar aan de blauwe kleur – verschijnt pas als u bent ingelogd). Wilt u niet met naam als oplosser genoemd worden, vermeld dit dan.
** TIP: stuur ook in als u er niet (helemaal) uit komt. Veel puzzelmakers zijn bereid u een herkansing te geven, evt. voorzien van een hint. Daarnaast wordt feedback vaak gewaardeerd.

Plaatsen van de Oplossing (berichtcode [O]).
Als maker plaatst u de oplossing van uw puzzel. Tevens vermeldt u dan de namen van de oplossers.
Om het bijhouden van de scores te vergemakkelijken, verzoeken wij u deze namen alfabetisch te sorteren (op voornaam). Probeer plaatsen voor het sluiten van de inzendtermijn te voorkomen.

Scores (berichtcode [S])
De oplossingen worden geregistreerd in een scorelijst, die aan het einde van elke maand door Wim Brinkhorst wordt gepubliceerd. Wordt u liever niet met name genoemd? Meldt dit bij Wim Brinkhorst of bij het insturen van uw oplossing.

Algemene berichten (berichtcode [XX])
Plaats uitsluitend berichten, die gerelateerd zijn aan het puzzeltjesgastenboek en houd het kort. Voor napraten over puzzels en andere onderonsjes is vanwege het karakter van deze pagina geen ruimte.
• U kunt de code XX ook gebruiken om de bezoekers te attenderen op interessante puzzels van derden. Vergeet dan niet een link mee te geven.

Tot slot : Schroom niet om een puzzel te plaatsen!
Nieuwe puzzels zijn altijd welkom en de meeste vaste bezoekers zijn zeer opbouwend in het geven van kritiek. Ook als een puzzel(type) niet aanslaat, zal men vaak blijk geven van waardering voor uw poging. Mocht u over een probeersel twijfelen, kunt u ook expliciet vragen om feedback.


Wij wensen u veel plezier met het maken en oplossen van puzzeltjes! 
 

  
 

 

naar boven
 


Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriendelijk bruisend
Neerlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand: (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland (2x)