Hints
voor goed gastenboekgebruik

homeBovenal:

Maak van JCS geen 'ons-kent-ons' fort. 
Nieuwe bezoekers worden hierdoor afgeschrikt.

De gastenboeken zijn voor iedereen. 
Respecteer elkaars 'eigen( )aardigheden'.

Alle begin is moeilijk
Hou rekening met de onervarenheid van nieuwkomers.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Bedenk steeds dat geschreven kritiek harder aankomt dan kritiek zoals je die krijgt van je naaste omgeving, over het dopje dat niet op de tandpasta zit, de w.c.bril die niet naar beneden gedaan wordt. Lichaamstaal, die essentieel is voor een goede communicatie, omdat ze verzacht en relativeert, is bij het geschreven woord nu eenmaal afwezig. Houdt iemand zich niet aan de hintshandleiding? Geef dan zelf het goede voorbeeld i.p.v. met het vingertje te gaan zwaaien.
  
!!!!
De belangrijkste richtlijnen voor het geven en vragen van hints:

Goede hint
Een goede hint geeft een denkrichting aan, de eerstvolgende afslag, waarna de hintvrager weer verder kan, zonder dat de aha-erlebnis hem of haar op het moment van het vinden van de oplossing ontnomen wordt....

Blijf puzzelen!
Moeilijk om een hint te verzinnen? Begin een hint eens met 'denk aan'.
(Ooit kwam de oplossing 'collectant' voor in een puzzel. Als hint werd gegeven: 'iemand die met een busje langs de deur gaat'. Dat is geen hint, dat is een antwoord. 'Denk aan liefdadigheid'  was een betere hint geweest. Zo blijft er iets te puzzelen......)

Maak van een cryptogram geen kruiswoordpuzzel!  
Geef een denkrichting aan, i.p.v. een synoniem voor een (deel)oplossing. Wees creatief en onderschat de intelligentie van de hintvrager niet!

Maak van een cryptogram geen invuloefening!
Géén "waar de blanke top der ..." dus.

Vraag of geef geen specifieke letters. Geen ..e.t. dus, maar ook geen ..5.20. 
Medepuzzelaars willen die letters niet weten, en een foute letter ontdek je ook als je via een hint de juiste oplossing vindt.

Geef geen ongevraagde hints.
Als medepuzzelaars en hint willen vragen ze daar wel om

Als je twijfelt over een antwoord, vraag dan een hint en geef niet het antwoord dat je al hebt.
Als je antwoord juist is, zijn medepuzzelaars niet blij met een 'hint in een vraag'.

Gebruik eenduidige nummeraanduidingen. V1 of H2 - zonder spaties -,
en maak voor elke vraag / antwoord een apart bericht.
 
Dat maakt het makkelijk om in een vol gastenboek d.m.v. de zoekfunctie te vinden wat je zoekt.

Gebruik XX voor berichten van algemene aard, die geen betrekking hebben op een specifieke opgave.
Zo kan iedereen eenvoudig kijken of er iets bijzonders speelt in een gastenboek d.m.v. de zoekfunctie.

Verwijs niet te snel naar eerder gegeven hints
De zoekfunctie lijkt goed te werken en door iedereen gebruikt te worden. Eerdere hints zijn waarschijnlijk niet begrepen.

Gebruik, behalve waar noodzakelijk, geen hoofdletters.
Op internet staan hoofdletters voor SCHREEUWEN.Tot slot:

Bescheidenheid siert de mens.
Berichten als: 'eitje, fluitje van een cent, in een kwartiertje klaar, wie wil er een hint, worden als intimiderend ervaren door puzzelaars die er meer moeite mee hebben. Is de puzzel snel klaar, help dan anderen door het geven van goede, creatieve hints!

Beleefdheid eveneens....
Als je een hint hebt gevraagd, en gekregen, dan is een berichtje dat je de hint hebt begrepen (of niet), of gewoon maar een bedankje,  op zijn plaats. Ook hintgevers kunnen ontmoedigd raken.....
Geef dit bericht het nummer van de opgave mee, zodat anderen niet onnodig nieuwe hints blijven geven.

JCS
behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen, (en wanneer een puzzelaar daar om vraagt) berichten uit de gastenboeken te verwijderen die kwetsend of anderszins onwelvoeglijk zijn. 

Moderatoren
Het zelfreinigend vermogen van de gastenboeken is groot en JCS is er trots op dat er geen moderatoren nodig zijn die dag en nacht het reilen en zeilen in de gastenboeken in de gaten houden. Wel is er een handjevol mensen die administratierechten hebben waarmee ze berichten van JCS kunnen verwijderen. Ze doen dit incidenteel en steeds onder de verantwoordelijkheid van de webmaster.  Naast eerder genoemde kwetsende en onwelvoeglijke berichten gaat het hier soms ook om het verwijderen van te simpele hints of om vragen naar cryptogrammen die niet op JCS staan.  Ben je 'slachtoffer' van een wisactie? Gewoon vrolijk blijven puzzelen!  


 

naar boven