26 oktober 2019 CryptoConferentie
13.00 – 19.00 uur | De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk

home


De CryptoConferentie wordt net als twee vorige bijeenkomsten gehouden in De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk. Beide keren waren de reacties op deze vergaderlocatie overwegend positief. Onder punt 4 vindt u meer informatie over bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

1. Programma

Vanaf 13.00 uur bent u welkom in De Schakel. Bij de ontvangst worden de hongerigen en dorstigen gelaafd met koffie of thee en gevoed met een plak cake. Wie daarnaast iets wil eten voor het programma begint kan via het aanmeldformulier soep en/of broodjes bestellen. Een kop soep kost € 4,00 en twee broodjes € 5,00.

Er zullen twee programmablokken zijn. Het eerste blok begint om 14.00 uur met een welkomstwoord waarin door de voorzitter een terugblik wordt gegeven op drieënhalf jaar Stichting JCS en een kijkje in de toekomst. De rest van dit programmablok wordt verzorgd door Adri Altink. Hij is een bewonderaar van het werk van Georges Perec in wiens werk puzzels, raadsels, codes en het spelen met taal een belangrijke rol spelen. Adri zal proberen zijn bewondering voor het werk van Perec op u over te dragen en, Adri kennende, gaat hem dat lukken.

Het tweede blok bevat het traditionele programmaonderdeel “Huiscryptografen in het zonnetje”. Verder wordt uw oplossend vermogen in dit blok op de proef gesteld via klassikale puzzels waarbij het geven van hints niet is toegestaan.

We besluiten de bijeenkomst met een borrel. Daarna kunnen degenen die zich daarvoor hebben opgegeven aan het buffet deelnemen.

Rond de beide programmablokken is er ruimte om de andere JCS’ers te ontmoeten en bij te praten. In de pauze gaan we naar buiten om de traditionele groepsfoto te maken.

2. Kosten

De kosten voor deelname aan de CC bedragen € 15,-- per persoon. Door een subsidie uit de JCS-pot valt het bedrag wat lager uit dan de werkelijke kosten. In het bedrag van € 15,-- zijn begrepen: de toegangsprijs, de beschikbaarheid van koffie, thee en water gedurende de hele dag en drie consumptiemunten voor de borrel. Die munten kunt u gebruiken voor fris, bier, wijn of binnenlands gedistilleerd.

De kosten voor het buffet zijn € 23,50 per persoon. Verder kunt u, zoals gezegd, kiezen voor een kop soep (€ 4,00) en/of broodjes (€ 5,00) bij binnenkomst.

3. Aanmelding

U kunt zich voor de CC2019 aanmelden door het invullen en insturen van het inschrijfformulier dat u hier kunt vinden. Na ontvangst van het formulier ontvangt u een factuur waarop het te betalen bedrag staat vermeld. Dit bedrag moet uiterlijk 22 oktober a.s. op de rekening van JCS zijn bijgeschreven. Zodra uw betaling door JCS is ontvangen is uw inschrijving definitief.

Wacht niet te lang met uw aanmelding want uiteraard is de regel: vol = vol.

Als na uw betaling blijkt dat u verhinderd bent de CC bij te wonen geldt de volgende restitutieregeling:

  • deelnamekosten worden niet terugbetaald;
  • de kosten van soep, broodjes en/of het buffet worden terugbetaald als uw bericht van verhindering uiterlijk op 22 oktober a.s. op het mailadres cc2019@jasperscryptogrammensite.com is ontvangen.

4. Locatie

Nijkerk ligt redelijk centraal in het land en is per auto goed bereikbaar via de A1 en de A28.

Ook met het openbaar vervoer is Nijkerk goed te bereiken. Vanaf de intercitystations Amersfoort, Utrecht en Zwolle rijden treinen naar Nijkerk. De Schakel bevindt zich ongeveer 300 meter van het NS station.

Treinreizigers kunnen via de deze link nagaan of ten tijde van de CC speciale kortingsacties gelden:
https://www.treinreiziger.nl/category/treinkaartjes/

Wie met iemand mee zou willen rijden of vervoer van het station naar De Schakel zoekt kan een verzoek in het Gastenboek van de CC zetten.

De autorijders kunnen hun voertuig gratis parkeren op het terrein van De Schakel. Mocht dat vol zijn dan heeft u de volgende mogelijkheden:

  • gratis parkeren op het P+R-terrein bij het station;
  • parkeren in parkeergarage Oosterpoort (ingang bij de rotonde nabij De Schakel); het tarief bedraagt € 0,80 per uur maar u kunt bij de balie van de Schakel voor € 4,00 een dagkaart aanschaffen.
De Oranjelaan ligt in een blauwe zone. U kunt daar met een parkeerschijf wel gratis parkeren maar alleen voor de duur van de op de borden aangegeven periode.

5. Tot slot

We hopen dat zoveel mogelijk JCS’ers van de gelegenheid gebruik maken om elkaar weer eens te zien. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die naar cc2019@jasperscryptogrammensite.com sturen.

Graag tot ziens op 26 oktober a.s. in Nijkerk!

De CC-commissie:
Wim Brinkhorst
Sander Waalboer
Jan Zweers


naar boven