Actueel
wat gebeurt er op JCS Hou JCS in de lucht. Collecte 2020-2021 (Tussenstand 3: 22-01-2021)
Vacature nieuwe bestuurder Zoals aangegeven is de positie van Henk Bakker binnen het bestuur van tijdelijke aard en zijn wij nog steeds op zoek naar een permanente aanvulling. Een bestuursfunctie biedt u onder andere de kans om mee te werken aan de uitbreiding en verbetering van onze nieuwe site. Binnen het bestuur heeft ieder bestuurslid aandachtsgebieden maar de beslissingen worden zoveel mogelijk in collegiaal overleg genomen. Een bestuurslid moet daarom vooral een teamspeler zijn. Daarnaast moet hij of zij in staat zijn om teksten kritisch inhoudelijk en taalkundig te beoordelen. Natuurlijk moet een nieuw bestuurslid de doelstellingen en het niet-commerciële karakter van JCS volledig onderschrijven.

geïnteresseerden kunnen zich melden via bestuur@jasperscryptogrammensite.nl. (29 december 2020).
Wijzigingen bestuur Op 22 december jl. heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de bestuurssamenstelling:

Jan Zweers is afgetreden als voorzitter.

Wij zijn verheugd dat Jan zich ook na zijn aftreden voor JCS zal blijven inzetten als moderator en indien nodig als juridisch adviseur zal optreden. Daarnaast blijft hij ons ook als huiscryptograaf met zijn creaties vermaken. Wij danken Jan voor zijn inzet gedurende bijna 5 jaar voorzitterschap en in het bijzonder voor zijn bijdrage aan het opzetten en vormgeven van Stichting JCS, en daarmee aan de continuïteit van JCS. Wij wensen hem veel goeds toe bij het invullen van de vrijgekomen tijd met andere bezigheden.

Henk Bakker is toegetreden tot het bestuur.

Henk Bakker is geen onbekende binnen JCS: Hij heeft al vanaf het begin een grote bijdrage geleverd, zo is het allereerste huiscryptogram van zijn hand, en sindsdien heeft het maandelijks terugkerend Enigmagram een vaste plek in het puzzelrooster. Recentelijk heeft hij zijn assortiment uitgebreid met het Engelstalige Albionogram en het tweetalige Gronings Duogram. Wij kennen Henk als iemand die prettig communiceert en toen hij zich meldde om ons te komen versterken waren we unaniem positief. Bij zijn aantreden is nadrukkelijk aangegeven, dat hij deze functie tijdelijk zal invullen, zodat wij de gelegenheid hebben een permanente kandidaat te vinden. Wij zijn verheugd op de samenwerking met Henk, maar hopen tegelijk dat er snel iemand wordt gevonden.

Functieverdeling.

Na het aantreden van Henk is besloten de rol van voorzitter bij Jasper neer te leggen, een logische stap gezien Henk en Wim dit niet ambiëren, en hij bovendien als naamgever, oprichter en technische ontwikkelaar sowieso onlosmakelijk verbonden is en zal blijven met JCS. Henk vervult vanaf nu de functie van secretaris ad interim.(29 december 2020).
JKWT 2020Op zaterdag 19 december is de Jaspers King William's Test (JKWT) weer verschenen. Sinds 2012 is deze marathonpuzzel met crypto-, multimedia- en plaatjesrubrieken een van de huispuzzels van JCS. De puzzel is te vinden op de nieuwe site: JKWT 2020.
Goede wensengastenboek Het is bij JCS een goede gewoonte om de puzzelaars tegen het eind van het jaar de gelegenheid te geven elkaar fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ook dit jaar is hiervoor het Goede Wensen Gastenboek geopend. (16 december 2020)
Nieuwe Site

Eindelijk is het zover! Na een periode van voorbereiden en testen is onze nieuwe site inmiddels in gebruik. Naast de huispuzzels zijn het Puzzeltjesgastenboek, Nomen est Omen, Tiepvouwtjes, Aan de leestafel en het Algemeen Gastenboek hier niet meer in gebruik, maar uitsluitend op de nieuwe site.

Voor de puzzels uit kranten en tijdschriften en de bijbehorende gastenboeken, de ZoekSnor en de Prijslijst met het Felicitatiegastenboek kunt nog hier terecht, deze verhuizen op een later moment, evenals het huispuzzelarchief en een deel van de overige historische gegevens. Om op de nieuwe site in de gastenboeken berichten te plaatsen moet u zich ook dáár registreren, ook als u híér al een account heeft.

rss Kranten en Tijdschriften

23-1-21   08:43:  De Limburger cryptogram
23-1-21   08:16:  Trouw cryptogram
23-1-21   08:16:  Leeuwarder Courant Kryptogram
23-1-21   08:15:  DvhN cryptogram
23-1-21   08:15:  AD cryptogram
23-1-21   06:22:  Parool cryptogram
21-1-21   16:03:  Elsevier cryptogram
21-1-21   12:54:  Groene Amsterdammer cryptogram
21-1-21   12:53:  Oplossingen Groene Kerstpuzzels
Dank aan de scanners en/of bewerkers: Roel (AD, Elsevier, DvhN, Trouw, Leeuwarder Courant, Limburgs Dagblad, Brabants Dagblad), Gerard (Brabants Dagblad), Mar (Leeuwarder Courant), Albert (Groene), Anita (Limburger, Limburgs Dagblad), Arie en Lisanne (Parool).

naar bovengebruikersvoorwaarden | privacystatement

 

 

 

 

 

 

 

Cor Gillissen  Zwolle