Oplossingen Terug Archief
Oplossingen Albionogram 4/ ScorelijstDe JCS-boekenbonnen zijn gewonnen door:
Adèle Mannaerts uit Oisterwijk. (15 Euro)
Harrie van der Avoort uit Bilthoven. (10 Euro)
Beide winnaars van harte gefeliciteerd.

Het is altijd moeilijk te bepalen of het gaat om fouten of om slordigheden.
Dus fout is fout.

Dit was het laatste Albionogram van dit seizoen.
Ik heb nog genoeg stof voor meer puzzels, dus hopelijk tot ziens in het najaar.
De volgende puzzel zal ik proberen iets gemakkelijker te maken.

THE COMMONWEALTH OF NATIONS
(Het Britse Gemenebest)

1. Very expensive dessert in a Chinese restaurant. (7+6)
FORTUNE COOKIE
[costing cookie 1x]
2. Burned trees. (6)
Ashes= essen.
Ash(es)= as.
Mededeling gezien in een motel in Canada:
“If you want to smoke in bed, please tell us first where we have to send the ashes”
ASHES
[aches 2x]
3. Rock that sounds nice. (5)
GNEISS
Gneiss is pronounced the same as nice.
[gneis 1x]
4. Dark rock band, five days after blue Monday. (5+7)
BLACK SABBATH
5. Incompetent VIP. (7)
NOTABLE
Not-able.
[royalty 1x] [notably 1x]
6. Part of the yellow column. (8)
DOMINION
Autonoom deel van het Britse Gemenebest (the Commonwealth of Nations)
[diminion 1x] [coronion 1x]
7. It's a pity he's asking for money. (6)
BUMMER
It's a bummer= it's a pity.
To bum= bedelen.
[gunmen 1x] [supper 1x] [autoed 1x]
8. 0+0 or 0+1 or 1+0 or 1+1 = 1/4. (3+4)
TWO BITS
Wordt ook wel geschreven als 1 woord.
De 0 en de 1 zijn bits (binary digits)
Two bits= a quarter (muntje)
[duo bits 2x] [pro bits 1x] [100 bits 1x] [one bits 1x] [pin bits 1x]
9. A poisoned river is offensive. (9)
OBNOXIOUS
Ob-noxious.
[oncovirus 1x]
10. (These two words are in) conflict. (5+3)
CIVIL WAR
Civil war= burgeroorlog.
Civil= beschaafd.
[civic war 1x] [civiel war 1x]
11. City where organs are kept. (9)
LIVERPOOL
12. Procuring fish in an illegal manner and preparing it. (5)
POACH
To poach= stropen, maar ook pocheren.
[loach 3x] [roach 1x] [hotch 1x]
13. This British shop is Britain. (9)
POUNDLAND
https://duckduckgo.com/?q=poundland&t=h_&iax=images&ia=images
[foundland 18x] [foundling 1x] [downtowns 1x]
14. Healthy walk in accordance with the law. (14)
CONSTITUTIONAL
15. This retailer is more virile. (7)
BUTCHER
Butch= virile.
[juicier 1x]
16. The gangster next door. (13)
NEIGHBOURHOOD
Neighbour-hood.
Hood= gangster (verkorting van hoodlum)
[neighbourcrook 1x]
17. Dickensian policeman's plot. (11)
COPPERFIELD
David Copperfield, het boek van Dickens.
Copper-field.
Copper= smeris (cop is daar een verkorting van)
Field= plot= a small piece of ground.
[convertible 1x]
18. Monks that are allowed to kiss hierarchically. (7+5)
PECKING ORDER
Peck= vluchtige zoen.
Pecking order= pikorde, hiërarchie.
[begging order 1x] [pending order 1x] [bedding order 1x] [meeting order 1x] [henning order 1x] [leading order 1x]
19. Dictatorship. (3+3+3+4)
ONE MAN ONE VOTE
Dit wordt vaak gezegd van een democratie, maar in een dictatuur is het letterlijk 1 man (zelden een vrouw), die alles bepaalt.
20. Body part of a female smurf that can fly. (7)
BLUETIT
Bluetit, ook wel blue tit= pimpelmees.
[blue tith 1x] [bluetip 1x] bluefin 1x]
21. This footwear was not popular with Napoleon. (10)
WELLINGTON
22. Musical instrument with a play-back function. (8)
RECORDER
23. Suits, shirts, jackets, ties etc. make their users curse. (8)
MENSWEAR
Men's wear of men swear.
24. Legumes are a sign of life. (5)
PULSE
[mungo 1x]

HenkB, Loosdrecht