Print Myopogram* Diagram** Oplossingen Archief Hints
Het ambachtelijke cryptogram voor taalliefhebbers

Myopogram 186
Beste Puzzelaars,

Hier is Myopogram 186. Het laatste van dit seizoen.
Omschrijvingen in dit cryptogram zijn (vrijwel) allemaal associatief wat inhoudt dat de totale oplossing (woord of uitdrukking) beeldend wordt omschreven en niet de (woord)delen, tenzij de omschrijving een cryptoniem is. Alle woorden blijken in de Van Dale 13 of 14 te staan.

Oplossingen van M186 kunnen - uitsluitend digitaal (e-mail, Word, DGR-formaat, JPG-formaat, PDF-formaat etc.) – worden gestuurd naar het vertrouwde e-mailadres: myopogram@jasperscryptogrammensite.com

Er zijn twee prijzen te winnen. Een boekenbon van € 15,- voor een door de computer aan te wijzen foutloze oplosser en een boekenbon van € 10,- waarvoor alle andere inzenders in aanmerking komen.

Insturen kan drie weken plus twee dagen lang tot en met 28 juni 2020, 24.00 uur!

Het Myopogram. (On)dubbelzinnig, ambachtelijk vakwerk!

M Y O/ O/ P

Mocht er iets misgegaan zijn bij de plaatsing van deze puzzel stuur dan een mail naar erisietsmismetdehuispuzzels@jasperscryptogrammensite.com (Vermeld voor alle duidelijkheid over welke huispuzzel het gaat). Eventuele problemen worden zo snel mogelijk opgelost.

N.B. Tenzij anders vermeld worden er geen ontvangstbevestigingen verstuurd. Ook niet wanneer daar expliciet om wordt gevraagd. Heeft u geen foutmelding ontvangen en zijn de oplossingen van een puzzel terug te vinden in de map 'verzonden items', dan kunt u er gerust vanuit gaan dat de oplossingen door de puzzelmaker zijn ontvangen.

*) De printversies van de JCS huispuzzels worden m.i.v. seizoen 2008-2009 steeds als pdf-bestand aangeboden. Hiervoor is Adobe Reader nodig. Grote pdf-bestanden geven soms foutmeldingen, lees de FAQ voor mogelijke oplossingen!

**) Voor wie het prettig vindt om niet met potlood en papier te puzzelen, maar zittend achter de computer, is deze puzzel ook beschikbaar in *dgr format. Hiertoe dient u eerst het programma Diagram van Aad van de Wetering te downloaden. Een uitgebreide programmahulp vindt u in het 'Help!' menu.
N.B. Bij sommige puzzels is het dgr bestand slechts toegevoegd om het inzenden te vereenvoudigen.