Print Enigmagram* Diagram** Oplossingen Archief Hints
Enigmagram 212Beste oplossers en inzenders.

Dit is het laatste Enigmagram van dit seizoen.
Na de vakantie hoop ik weer van de partij te zijn met een nieuwe reeks Enigmagrammen en Albionogrammen.

Deze keer kunnen er maar liefst vier boekenbonnen worden gewonnen.
Een bon van 15 Euro wordt verloot onder alle foutloze inzendingen.
De boekenbonnen van 25, 35 en 40 Euro worden verloot op basis van het puntentotaal van het afgelopen seizoen. Ieder punt telt als een virtueel lot.

In de gekleurde kolom verschijnt een persoon uit het nieuws.

Voor deze puzzel geldt weer: Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Niet alle daarvoor in aanmerking komende vakjes hebben een cijfer.

Bij de in te vullen letters zijn accenten en hoofdletters niet belangrijk; dus bijvoorbeeld ä, á en à, zijn gewoon a of A.
Woorden met een - worden beschouwd als 1 woord.

De hele oplossing moet worden ingestuurd, dus niet alleen de gekleurde kolom.
De oplossing van de kolom hoeft niet apart te worden vermeld, die volgt automatisch als de oplossing goed is.

Inzenders komen in een scorelijst, wie niet met name genoemd wil worden, kan dat aangeven bij de inzending.

Er mag maar 1 keer worden ingestuurd.
Als er meerdere oplossingen worden gegeven, neem ik altijd de eerstgenoemde.

Alle inzenders krijgen een ontvangstbevestiging binnen 48 uur, bij geen bericht, nog een keer insturen.

Veel plezier bij het oplossen.

HenkB, Loosdrecht.

Inzenden vóór maandag 13 juli 2020.
enigmagram@jasperscryptogrammensite.com


Mocht er iets misgegaan zijn bij de plaatsing van deze puzzel stuur dan een mail naar erisietsmismetdehuispuzzels@jasperscryptogrammensite.com (Vermeld voor alle duidelijkheid over welke huispuzzel het gaat). Eventuele problemen worden zo snel mogelijk opgelost.

N.B. Tenzij anders vermeld worden er geen ontvangstbevestigingen verstuurd. Ook niet wanneer daar expliciet om wordt gevraagd. Heeft u geen foutmelding ontvangen en zijn de oplossingen van een puzzel terug te vinden in de map 'verzonden items', dan kunt u er gerust vanuit gaan dat de oplossingen door de puzzelmaker zijn ontvangen.

*) De printversies van de JCS huispuzzels worden m.i.v. seizoen 2008-2009 steeds als pdf-bestand aangeboden. Hiervoor is Adobe Reader nodig. Grote pdf-bestanden geven soms foutmeldingen, lees de FAQ voor mogelijke oplossingen!

**) Voor wie het prettig vindt om niet met potlood en papier te puzzelen, maar zittend achter de computer, is deze puzzel ook beschikbaar in *dgr format. Hiertoe dient u eerst het programma Diagram van Aad van de Wetering te downloaden. Een uitgebreide programmahulp vindt u in het 'Help!' menu.
N.B. Bij sommige puzzels is het dgr bestand slechts toegevoegd om het inzenden te vereenvoudigen.