Print Cryptottogram* Diagram** Oplossingen Archief Hints
Cryptottogram 32Lieve medecryptoërs,

Hier is mijn laatste puzzel van dit seizoen, nummer 32. De nadruk ligt nog steeds ruimschoots op
woorden met een wiskundige knipoog.

Ik hoop, zoals altijd, op vele (correcte) oplossingen en daarnaast stel ik natuurlijk jullie commentaar bijzonder op prijs. Maar het belangrijkst blijft dat jullie plezier beleven aan deze puzzel!

Onder de foutloze inzenders wordt, zoals altijd, een boekenbon van € 15 euro verloot en onder alle inzenders nog eentje van € 10.

Oplossingen (denk ook aan complete adresgegevens, van de meeste inzenders ken ik die niet) inzenden vóór maandag 24 juni naar:

cryptottogram@jasperscryptogrammensite.com

Iedere inzender krijgt een ontvangstbevestiging.

Groet,

Cees Otto

Mocht er iets misgegaan zijn bij de plaatsing van deze puzzel stuur dan een mail naar erisietsmismetdehuispuzzels@jasperscryptogrammensite.com (Vermeld voor alle duidelijkheid over welke huispuzzel het gaat). Eventuele problemen worden zo snel mogelijk opgelost.

N.B. Tenzij anders vermeld worden er geen ontvangstbevestigingen verstuurd. Ook niet wanneer daar expliciet om wordt gevraagd. Heeft u geen foutmelding ontvangen en zijn de oplossingen van een puzzel terug te vinden in de map 'verzonden items', dan kunt u er gerust vanuit gaan dat de oplossingen door de puzzelmaker zijn ontvangen.

*) De printversies van de JCS huispuzzels worden m.i.v. seizoen 2008-2009 steeds als pdf-bestand aangeboden. Hiervoor is Adobe Reader nodig. Grote pdf-bestanden geven soms foutmeldingen, lees de FAQ voor mogelijke oplossingen!

**) Voor wie het prettig vindt om niet met potlood en papier te puzzelen, maar zittend achter de computer, is deze puzzel ook beschikbaar in *dgr format. Hiertoe dient u eerst het programma Diagram van Aad van de Wetering te downloaden. Een uitgebreide programmahulp vindt u in het 'Help!' menu.
N.B. Bij sommige puzzels is het dgr bestand slechts toegevoegd om het inzenden te vereenvoudigen.