Cryptogram in de literatuur

'De meeste tijd besteedde hij, wat de krant betreft, aan de oplossing van het dagelijkse cryptogram. Dat kon hij niet laten, en hij was er heel gewiekst in. Als hij aan een leestafel een onvolledig opgelost raadsel aantrof in een krant, dan was het zijn eerzucht om verder te komen dan de vorige man of vrouw; die was meestal blijven steken omdat ergens een fout was gemaakt. Als hij klaar was, keek hij tevreden naar het volgemaakte vierkant. Dat de meeste letters twee functies hadden, in een horizontaal en een verticaal woord, en dat de woorden op fantastische wijze paarden, gaf hem een gevoel van welbehagen. Het had iets met poëzie te maken.'

                                                                    Harry Mulisch, 'De aanslag' (1982)

Het idee is duidelijk, in welke boeken, van welke auteurs, komen nog meer passages voor die met (het oplossen van) cryptogrammen te maken hebben.

Zoeken in tekst
     


bericht toevoegen/inloggen  |  vernieuwen  |  home  | nieuw venster  |  rss  |   1 bezoeker

pagina 5/5

Rina, Leusden 17-1-2005 - 18:54
In 1968 is er een boekje verschenen van Adriaan Morrien, getiteld "Cryptogram". De bundel bestaat uit reisverslagen, aforismen, herinneringen, verzen e.d.

Rina, Leusden 17-1-2005 - 18:54
Een gedicht uit een reeks van C.O. Jellema( 1936-2003) uit de bundel Paradijs

De visser
1
We noemen hem Jan. Hij haalt uit wegwerphout
een scheepsmodel. Bezweert mij tegen
de stilte de tijd. Zijn volle aandacht
heeft alleen het restprodukt.

Ook tarten bescheiden olieverfjes het spectrum
met groene planktonzeeen. Een IJsselmeer-
mecenas voert het roer en leidt de dans van de
grazige visvloer met de sneeuwgrijze wolken,
op zijn dappere boeg een cryptogram.

De lijnvoering, het schuim, de details zijn
van Jan, inclusief het verschiet. Hij boet
zijn netten toe, knoopt wat nog openlag op.
Bevrijd van heilig moeten, harde banken.
Hoever we zullen komen, weet ik niet.

Jan, Tholen 16-1-2005 - 18:53
Dan Browne: "De Da Vinci Code", hoofdstuk 16, pag.79 (ged)
Ze (Sophie) had hem (grootvader Jacques Saunière) niet gebeld. Dat was ze ook niet van plan geweest.Maar nu werd haar scepsis zwaar op de proef gesteld. Haar opa was in zijn eigen museum vermoord. En hij had een code op de vloer geschreven. Een code voor háár. Daar was ze zeker van.
Howel ze niet begreep wat zijn boodschap betekende, wist Sophie zeker dat de cryptische aard ervan eens temeer bewees dat de woorden voor haar waren bedoeld. Sophies passie en talent voor cryptologie waren het resultaat van haar jeugd met Jacques Saunière, die zelf dol was geweest op geheimschriften, woordspelletjes en puzzels. Hoeveel zondagen hebben we niet doorgebracht met het invullen van de cryptogrammen en kruiswoordraadsels uit de krant?

-maarten 12-1-2005 - 08:34
Maurice and Francis Price arranged a party with a Treasure Hunt last Sunday. There were 13 clues of various kinds, cryptograms, anagrams, and others completely obscure to me. It was all very ingenious, but I [Alan Turing, -mm.] am not much use at them.

Hans, Emmeloord 11-1-2005 - 18:50
Ruth Rendell, Moorddadige Oplossing (vertaling van One Across, Two Down; 1971)

Iedereen heeft zo zijn manier van ontvluchten. Zijn wondermiddel. Verdovende middelen, drank, tabak of - goedkoper en onschuldiger - de bijna automatische en voortdurende gewoonte om lichte lectuur te lezen. Stanley hield wel van een borrel en een rokertje als hij zich dat kon veroorloven en ook was hij altijd een echte lezer geweest, maar de ware en onuitputtelijke troost vond hij toch in het oplossen van kruiswoordraadsels en cryptogrammen. [-]

Hij installeerde zich met de krant - om het nieuws bekommerde hij zich nooit - en over het algemeen was elke cryptische omschrijving binnen twintig minuten ontraadseld. Dan baadde Stanley zich in een enorm gevoel van zelfvoldoening. Dat zelfrespect spoelde zijn drukkende problemen weg. Elke zorg was begraven, werd gesublimeerd in die reeksen in elkaar grijpende woorden. [-]

Triomfantelijk schreef Stanley op: acht, en ernaast: een minder en alles zit vol gaatjes. [-]

Hij begon te wensen dat hij nooit van zijn leven een cryptogram had gezien, zo was hij bezeten van het bedenken van cryptische woordspelingen. [-]

O God, dacht hij, hij was bezig gek te worden, zoals hij hier in het donker op een vliering zat en cryptische omschrijvingen bedacht voor cryptogrammen die nooit zouden worden opgelost. [-]

Zelfs nu, zwak en beverig als hij zich voelde, kon hij toch nog puzzels bedenken. Hij merkte dat hij zijn naam vergeten was, maar de kunst om puzzelwoorden te bedenken verstond hij nog. [-] Woorden vormden de zin van het bestaan, het wondermiddel tegen alle kwalen, de panacee.
Panacee: een canapee met een spraakgebrek.
Kwalen: weekdieren met gebreken. Hij kon het nog altijd.

Els 11-1-2005 - 18:49
'De weken tevoren had ze zich angstig afgevraagd of er daar in het huis mensen woonden met wie zij gezellig contact zou kunnen maken en elke keer had ik haar gerustgesteld: zij kreeg gegarandeerd nieuwe vriendinnen om over de laan te wandelen of samen het cryptogram te doen of noem maar op wat je maar wilt.'

Kees van Kooten, 'Annie' (2000)

HenkB, Loosdrecht 11-1-2005 - 18:49
Iain Pears, "An Instance of the Fingerpost"

"Dr. Wallis was the finest maker and breaker of codes in the land. He was never beaten, I think; never yielded to a stronger in cryptographical technique. For years Thurloe used his services; bundles of letters in code would be sent to him in Oxford, and the translations would come back on the next coach. Remarkable."

Greet, Oostzaan 11-1-2005 - 08:23
'Lieve schrijver, / Geef mij toch niet de tijd na te denken over uw curieuze taalgebruik, uw sterk gekruide metaforen, de bladspiegel en het gebruikte lettertype. Geef mij toch niet de tijd mij af te vragen wie dit allemaal heeft bedacht en waarom in godsnaam. Lieve schrijver, sleep mij toch mee in uw verhaal, vanaf de eerste bladzijde tot de laatste. Laat uw boek toch niet het equivalent zijn van een op te lossen cryptogram. Een boek is geen cryptogram en een cryptogram is geen boek.'
Bovenstaande is een citaat van Arnon Grunberg uit de Groene Amsterdammer van 11 maart 1998
Voordat hij een boek gaat lezen, steekt hij dit gebed af;-)

-maarten 10-1-2005 - 18:49
"Bewildered, Langdon looked at the image. The close-up photo revealed the glowing message on the parquet floor. The final line hit Langdon like a kick in the gut.

13-3-2-21-1-1-8-5

Rien, WbD 10-1-2005 - 18:48
Niet echt uit de literatuur, maar toch...

"Liefde is als een cryptogram: geef me de oplossing erbij en ik snap er nog niks van."
(Theo van Gogh)

Greet, Oostzaan 10-1-2005 - 18:47
'Ze moest dus zoeken en zoeken is spannend. Iets zoeken waarvan je niet weet wat het is, maar waarvan het zeker is dat het maar één enkel iets kan zijn, het enige juiste antwoord op een vraag, de ene oplossing voor een probleem, één iets wat bij iets anders past en niets anders, dat is meer dan spannend, dat is een noodzaak, maar een verkozen noodzaak. Het is het verlangen waarop het kruiswoordraadsel inspeelt, het is de drift van het cryptogram, van het eenmalig in te vullen raster.

Connie Palmen De Vriendschap, 14e druk januari 1996

Adri, Malden 10-1-2005 - 18:47
Hans Devroe: 'Het schaakspel van Leuven' (1987):

Achterop: 'Laurens Barnsteen, docent in de mathematische linguïstiek aan de Universiteit van Trier, leidt een geregeld leven. Toch blijven onrustige herinneringenaan Leuven, waar hij studeerde, hem obsederen; vooral de herinnering aan Mireille Berck, [...] speelt hem parten. Net zoals het schaakspel dat haar dood symboliseerde. Hij besluit voor een week terug te keren naar Leuven, waar hij ontredderd raakt door vreemde gebeurtenissen, tekens en ontmoetingen. Een spel (en cryptogram) dient opgelost..

Pagina 178: 'Een man ontvangt een (niet verstuurde) brief met een boodschap in geheimschrift. Hij noch iemand anders kan die ontcijferen. Het cryptogram blijkt bovendien geschreven met zijn vulpen, op zijn briefpapier, gestoken in een van zijn briefomslagen'.

Pagina 200: 'Het lijkt voor mij een bezinningsweek te worden. Zoveel herinneringen, die als de tekens van een cryptogram zin krijgen-'

vorige paginapagina 5/5