Henk Scheltes

Nawoord

door Erwin van der Schee

 inhoudsopgave

  
Achteraf

Hoewel Henk Scheltes vooral gecharmeerd was van de wiskundige uitleg van omschrijvingen heeft juist de voornamelijk associatieve omschrijving onder zijn bewind intrede gedaan. In de jaren dat Scheltes het Scryptogram maakte is er duidelijk een ontwikkeling in de richting van de vrijere omschrijving te zien, die later – door zijn opvolger Jelmer Steenhuis – nog weer verder verfijnd is.

De ontwikkeling van het Scryptogram (lees: cryptogram) is een heel proces geweest, waarbij de ene maker niet volledig los gezien kan worden van de andere. Al is het maar omdat de redactie indertijd in de geest van Scheltes over zijn opvolging heeft besloten.

Ik hoop dat dit bescheiden eerbetoon recht doet aan wat Scheltes voor de vaderlandse cryptogramcultuur heeft betekend.

Dit digitale document had nooit tot stand kunnen komen zonder de enthousiaste medewerking van: Erik Scheltes, Rogier Scheltes, Arnout Scheltes, Margreet Guise, Vincent Mentzel, André van Os, Onze Taal, Michael Roovers, Corry Gillissen.


 inhoudsopgave